طرح شهرسازی اراضی پادگان سمنان مصوب و ابلاغ شد

طرح شهرسازی اراضی پادگان سمنان مصوب و ابلاغ شد

۱- توافق حاصله در مراجع استانی بر اساس صورتجلسه مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون ماده پنج شهر سمنان مبنی بر تخصیص ۵۴ درصد از سطح عرصه به عنوان سهم مالک با کاربری مسکونی-خدماتی (محله‌ای) و ۴۶ درصد به عنوان سهم خدمات عمومی شهر با کاربری‌های (تجاری-خدماتی، درمانی، اداری-انتظامی، ورزشی، فرهنگی-هنری، تاسیسات شهری، آموزشی، تجهیزات شهری، فضای سبز و پارک، مذهبی، حمل‌ونقل، انبارداری و معابر) موردتایید قرار گرفت. ۲- نقشه تفکیکی ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی-خدماتی (محله‌ای) سهم مالک با رعایت چهارچوب زیر به تایید کمیسیون ماده پنج برسد:

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات