تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر

تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر

، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی، مصوبه شورا را با موضوع تصویب پیشنهاد بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر، ابلاغ کرد. تمهیدات فنی، قراردادی و مالی لازم برای تحقق این امر توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور فراهم خواهد شد. تمهیدات فنی، قراردادی و مالی لازم برای تحقق این امر توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور طی مدت شش ماه فراهم خواهد شد. از این رو به جهت تقویت ظرفیت راهبری و اجرایی نیروهای انسانی در سطوح کارفرمایی برای تهیه، اجرا و نظارت و همچنین تعیین ضمانت اجرایی برنامه مورد انتظار مقرر می‌شود ضمن طراحی و اجرای کارگاه‌های آموزشی و توجیهی لازم در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات