بازرسی فنی بیمارستان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد

بازرسی فنی بیمارستان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد

راه و مسکن تهران- ایرنا- مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان گفت: بازرسی فنی ساختمان بیمارستان‌ها در اولویت کار این ستاد قرار دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات