آیا دولت جدید از رکورد ۱۳ ساله رکود درس می‌گیرد؟ کارنامه مردودی سیاستگذار در نوسازی بافت فرسوده

بررسی‌ها به استناد به آمارهای موجود از روند نوسازی بافت‌های فرسوده و مقایسه آن با هدف‌گذاری‌های قانونی و ضرورت‌هایی که در این زمینه از سال‌های قبل تاکنون مطرح بوده حاکی است دولت عملا موفق به انجام تکلیف صریح قانون برنامه ششم برای تامین مسکن در بافت‌های فرسوده نشده است. براساس این قانون، دولت مکلف بود سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده را نوسازی کند، اما عملا این اقدام تاکنون محقق نشده است. برآیند بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد علاوه بر شکست دولت‌ها در هدایت عرضه مسکن به منطقه اصلی که همان بافت‌های فرسوده است، سرمایه‌های ملکی به زمین فرعی کشیده شده است. این در حالی است که مطابق مطالعات انجام شده در اوایل دهه ۹۰، حدود نیمی از مستاجران واقع در دهک‌های پایین درآمدی و زیر خط فقر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که باید به سرعت نسبت به انجام تمهیدات مورد نیاز برای تامین مسکن آنها اقدام ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات