مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان تشریح کرد: جزئیات اجرای طرح مسکن ملی در خوزستان

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان همچنین توضیح داد: در ۶ ماه اول امسال حدود ۲ هزار سند در سطح استان صادر شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات