احیای کریدور شمال- جنوب نیازی به پیمان شانگهای داشت؟/ غفلت ایران از مسیر دریایی هند تا روسیه

احیای کریدور شمال- جنوب نیازی به پیمان شانگهای داشت؟/ غفلت ایران از مسیر دریایی هند تا روسیه

عضو هیات عامل سازمان بنادر گفت: کریدور شمال- جنوب بین سه کشور هند- ایران- روسیه یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی ایران است که می‌توان در این کریدور با تعداد بازیگران حداقلی نتیجه بهتر و مطلوب‌تری گرفت. یکی از مسیرهای مستعد برای فعال شدن ترانزیت درایران، کریدور سنتی و قدیمی اما معروف شمال- جنوب در مسیر هند- ایران – روسیه یا آذربایجان است که ایران می‌تواند بازار اروپا را از این مسیر به چین هند وصل کند که پیش از این هم تجربه انتقال کالا دراین مسیر وجود داشته و راه مسدودی نبوده که به همت معاهده شانگهای باز شود. وی با بیان اینکه برای فعال شدن این مسیر باید به دنبال ایجاد حمل و نقل یکپارچه جاده‌ای و ریلی و دریایی بین سه کشور باشیم، گفت: سه کشور عضو باید زیرساخت‌های حمل و نقلی واقع در مسیر را توسعه دهند تا ترافیک مستمر از هند تا ایران و از ایران ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات