توسعه زیرساخت های هوشمند از مهمترین اولویت های حمل و نقل و ترافیک است

توسعه زیرساخت های هوشمند از مهمترین اولویت های حمل و نقل و ترافیک است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات