نگاهی به بودجه ۹۱ وزارت راه و شهرسازی

نگاهی به بودجه ۹۱ وزارت راه و شهرسازی

http://www.bananews.ir/نگاهی به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که توسط رییس جمهوری به مجلس تقدیم شد، توسعه بنادر کوچک، اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جهوری اسلامی به بازسازی ساختاری و اجرای طرح‌های بازسازی و به‌سازی خط و ناوگان و فروش هتل های هما و نوسازی ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین انتشار اوراق مشارکت از جمله موارد مربوط به وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، بنا بر بند ۳ لایحه بودجه وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور نماید.

همچنین بر اساس بند ۸ به دولت و دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود اموال و سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسوولیت آنان حسب مورد واگذاری یا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و به‌سازی خط و ناوگان کند.

همچنین نسبت به واگذاری یا فروش شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی با قیمت کارشناسی روز که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر راه و شهرسازی با مسوولیت آنان می‌رسد، اقدام شود و منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه می‌شود.

بر اساس بند ۱۱ نیز به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده می‌شود تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر کنند.

بر این اساس بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک‌های عامل تضمین می‌شود. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز است.

به علاوه به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر کنند.

    نظرات