مراقب آسانسورهای غیراستاندارد باشید

وی در ادامه درخصوص فعالیت شرکت‌های بازرسی دارای مجوز از سازمان استاندارد نیز اظهار کرد: شرکت‌های بازرسی به درخواست شرکت‌های طراحی و مونتاژ آسانسور به محل مراجعه می‌کنند و مواردی همچون ایمنی، فنی، ساختاری، مکانیکی و … آسانسور را بررسی و پس از چک کردن، نظر خود در خصوص ایمن بودن یا وجود نقص و ایراد فنی را اعلام می‌کنند و در صورت ایمنی کامل آسانسور، تائیدیه ایمنی توسط سازمان استاندارد صادر می‌شود. وی تاکید کرد: درج این پلاک شناسه و کد ۱۰ رقمی بیانگر آن است که آسانسور استاندارد اولیه را دارد و بهره برداران درخصوص استاندارد ادواری نیز می‌توانند با ارسال پیامک از ایمنی آسانسور اطمینان پیدا کنند و در صورت اطلاع از عدم ایمنی باید از هیات مدیره مجتمع موضوع را مطالبه کنند و هیات مدیره باید هزینه نگهداری آسانسور را در شارژ ماهانه لحاظ کرده و بر روند فعالیت آن نظارت کند. آوری‌فرد در پاسخ به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات