افتتاح باشگاه رفاهی، فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی

افتتاح باشگاه رفاهی، فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی

http://www.bananews.ir/باشگاه رفاهی ، فرهنگی ورزشی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پنجم اسفند ماه روز مهندسی با حضور سیدمهدی هاشمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افتتاح می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، باشگاه رفاهی، فرهنگی ورزشی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت برقراری ارتباط مستمر و مطلوب با جامعه مهندسین کل کشور و همچنین ارایه خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی، خدماتی ، رفاهی و ورزشی و اطلاع رسانی در راستای افزایش آگاهی های علمی فرهنگی و ایجاد فرصت های تعاملی در بین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور برنامه ریزی و به اجرا در آمده است .

 

    نظرات