همایش ملی سلطانیه برگزار می شود

همایش ملی سلطانیه برگزار می شود

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) همایش ملی سلطانیه ۲۰ لغایت ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۱ در گروه معماری و شهرسازی توسط دانشگاه پیام نور استان زنجان برگزار می شود.

موضوعات:

۱- ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی سلطانیه و راهکارهای ارزش آفرینی

۲- ارزشهای پایدار هنر و معماری سلطانیه

۳- توسعه پایدار و بررسی عوامل ذی نفع و ذی نفوذ

۴- راهبردهای مداخلات محیطی، موانع و الزامات

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۴۲۵۸۲۲۶۴۷

نمابر: ۰۲۴۲۵۸۲۴۲۷۷

آدرس سایت: hms.soltaniepnu.ac.ir

    نظرات