ظرفیت بنادر کشور فراتر از نیاز داخلی است/ طرح جامع بنادر بازرگانی نهایی شد

ظرفیت بنادر کشور فراتر از نیاز داخلی است/ طرح جامع بنادر بازرگانی نهایی شد

راستاد تاکید کرد: در توسعه و ساماندهی جزایر، اختلافی بین ذی‌نفعان مختلف وجود داشت، اما در کمیته ساماندهی سواحل و بنادر طرح ساماندهی ۳۵ جزیره کشور با تولیت سازمان بنادر تصویب شد و بر این اساس برنامه‌های توسعه‌ای مناسبی در بخش‌های مختلف خواهیم داشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات