تفکیک پسماند از مبدا یک مسئولیت اجتماعی است

تفکیک از مبدا پسماندها از مقوله‌های مهم زیست محیطی و اقتصادی محسوب می‌شود و برای آنکه این مهم تحقق یابد مشارکت شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا باید به این موضوع به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نگریست.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با اشاره به اهمیت مقوله تفکیک از مبدا پسماندها اظهار کرد: مدیریت پسماند شهری یکی از مهم‌ترین گام‌ها و ابزارها برای رسیدن به توسعه پایدار است و در این زمینه یکی از استراتژی‌ها  و راهکارها بحث آموزش شهروندی است.
هادی بصاری افزود: هر شهر و منطقه‌ای بایستی از ابزار مناسب و شرایط فرهنگی و اجتماعی خود برای امر آموزش کاهش میزان زباله تولیدی و همکاری در برنامه‌های تفکیک از مبدا و بازیافت برای رسیدن به هدف استفاده کند.
وی گفت: آموزش چهره به چهره، استفاده از ظرفیت رسانه‌های جمعی و عصر حاضر بهره جستن از فضای مجازی از روش‌های آموزش اصولی در بحث تفکیک از مبدا و مدیریت پسماند است.
بصاری تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه در سال‌های اخیر تلاش کرده است که به موضوع تفکیک از مبدا با نگاه ويژه و اولویت‌دار نگاه کند. لذا در همین راستا فرهنگ‌سازی و آموزش را در اولویت برنامه‌های تفکیک از مبدا قرار داده است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه تصریح کرد: فعالیت غرفه‌های تفکیک از مبدا، واگذاری نواحی ششگانه به بخش خصوصی جهت جمع آوری پسماندهای خشک، جمع آوری پسماندهای خشک ادارات و سازمان‌ها، مجهزکردن تمام فرهنگسراها به مخازن ویژه پسماندهای خشک، آموزش چهره به چهره شهروندان، اجرای برنامه‌ها، آغاز آموزش و جمع آوری پسماندهای خشک در مجتمع‌های مسکونی شهر ارومیه و برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی برای کودکان جهت آموزش با مقوله تفکیک از مبدا از جمله اقدامات سازمان است.
بصاری گفت: پیگیر هستیم تا به زودی اپلیکشن تفکیک از مبدا نیز در شهر ارومیه راه اندازی شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد ولی در مسیر پیش رو تنها مشارکت شهروندان و رسانه‌های جمعی می‌تواند باعث سرعت‌بخشیدن شود.
وی خاطر نشان کرد: کودکان در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار دارند و از مهم ترین اقشار در جامعه هدف ما برای فرهنگ‌سازی تفکیک از مبدا هستند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه اظهار کرد: نیازمند همراهی و مشارکت شهروندان فهیم اورمیه در زمینه مدیریت پسماند هستیم تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده با سرعت بیشتری نزدیک شویم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات