بسترسازی دولت برای تامین زمین و مصالح طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی

بسترسازی دولت برای تامین زمین و مصالح طرح ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی

راه و مسکن تهران- ایرنا- عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور ساختمان گفت: صدور مجوزها، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تامین زمین، مصالح و منابع مالی از مسائل مهم در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هستند که دولت سیزدهم در این موارد برنامه‌ریزی مناسبی دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات