پیگیری رفع مشکلات طرح اقدام ملی مسکن بین سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن

پیگیری رفع مشکلات طرح اقدام ملی مسکن بین سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن

به گزارش.پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی.، مصطفی مهردادفر با اشاره به تکلیف دولت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، گفت: این نشست به منظور تعامل و همفکری بیشتر کارشناسان مربوطه جهت حل مسائل و مشکلات پیش رو در خصوص اراضی اختصاص یافته به طرح جهش تولید مسکن در استانها برگزار شده است..به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی توضیح داد: در این جلسه مشکلات استان‌ها در تامین زمین و چگونگی پیشرفت فیزیکی کارها به تفکیک شهرهای مختلف کشور به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت و ضمن رایزنی با ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استانها راهکارهای اجرایی برای ادامه کار پیش بینی و موارد متعددی نیز حل و فصل شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات