شماره‌ جدید نشریه هفت شهر منتشر شد

شماره‌ جدید نشریه هفت شهر منتشر شد

در این شماره با هدف تبیین اهمیت سیاست‌گذاری در بخش مسکن، به بررسی طرح‌های مسکن برای اقشارکم درآمد ومرور تجربیات کشورهای مختلف درتهیه مسکن ارزان قیمت، کنترل اجاره بازار مسکن و مروری بر بحران‌های جهانی مسکن پرداخته شده است. مروری برمسکن اجتماعی و سیرتکوین آن درتاریخ معاصر، فرآیند طرح جامع مسکن وتبیین نقش نهادهای حاکمیتی در سیاست‌گذاری مسکن، نگاهی بر روابط شهرهای جدید در ایران و مقوله مسکن و برنامه‌های نوسازی مسکن در تهران درمواجهه با بافت فرسوده از جمله بحث‌های مطرح شده در این نشریه به شمار می‌رود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات