تخریب بنا در بافت تاریخی فرهنگی شیراز صحت ندارد

تخریب بنا در بافت تاریخی فرهنگی شیراز صحت ندارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات