ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن

ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن

ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن محمودزاده گفت: همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن، ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری هم به منظور ایجاد تعادل در بازار اجرا می‌شود. او گفت: همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن ساخت ۱۵۰ هزار واحد استیجاری هم به منظور ایجاد تعادل در بازار اجرا می‌شود. در ادامه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق برنامه سند جامع مسکن در دولت‌های مختلف باید سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته می‌شد که این موضوع انجام نشد. یوسفی با بیان اینکه در چند سال گذشته ۹۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم، گفت: نزدیک به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور مستاجر داریم و ساخت یک میلیون واحد مسکونی هم که در تعهد دولت است. او گفت: تاثیر برنامه‌های مسکنینیازمند صرف زمان بلند مدت است و امیدواریم با اجرای برنامه‌های ساخت مسکن تا چند سال دیگر تعادلی در این ...

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات