برگزاری دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت و پاکسازی معابر توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت و پاکسازی معابر توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت و پاکسازی معابر توسط شهرداری خرمشهر

دومین مرحله از اجرای طرح ضربتی نظافت .....

سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات