پرداخت عوارض و دریافت پروانه های ساختمانی تا ۵ آبان، یکسره تا ساعت ۱۸ ۳۰ درصد ارزان ت ...

پرداخت عوارض و دریافت پروانه های ساختمانی تا ۵ آبان، یکسره تا ساعت ۱۸ ۳۰ درصد ارزان ت ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات