مراسم افتتاحیه و رزمایش ترافیکی انتظامی طرح زمستانی با حضور شهردار ارومیه برگزار شد

مراسم افتتاحیه و  رزمایش ترافیکی انتظامی طرح زمستانی با حضور شهردار ارومیه برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ سازمان های مختلف شهرداری با حضور در این رزمایش سطح توانمندی و آمادگی خود را  نشان دادند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات