سرپرست جدید سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه معارفه شد

با حکم شهردار ارومیه؛ محمد نقی پور به سمت سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه منصوب شد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ مراسم معارفه سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با حضور دکتر حسین مهدی زاده شهردار، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار و جمعی از مدیران شهرداری  در محل سازمان برگزار شد .
در این مراسم با حکم شهردار ارومیه، محمد نقی پور به سمت سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه منصوب شد.
همچنین در این مراسم از زحمات و تلاش های سید یحیی میری اقدم،  سرپرست سابق سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری  تجلیل و قدرانی شد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات