درآمد۴۶۰  میلیارد تومانی از حمل بار

درآمد۴۶۰ میلیارد تومانی از حمل بار

http://www.bananews.ir/مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه سالانه ۴۶۰ میلیارد تومان از محل حمل بار درآمد داریم، از هزینه‌کرد سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان برای بخش مسافری ‌گفت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عبدالعلی صاحب‌محمدی در گفت‌‌وگو با فارس درباره درآمد بخش ریلی و مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: راه‌آهن در بخش مسافری تقریباً درآمد خاصی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی مسافری از جابه‌جایی مسافر درآمد دارند، اضافه کرد: اما شرکت راه‌آهن نه تنها درآمدی از محل جابه‌جایی مسافر ندارد بلکه در این راستا هزینه‌هایی نیز دارد.

* هزینه سالانه ۱۸۰ میلیارد تومانی بخش مسافری برای راه‌آهن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تقریباً ۴۰ درصد ظرفیت خطوط ریلی کشور در اختیار بخش مسافری است، تصریح کرد: نگهداری سالیانه خطوطی که ناوگان مسافری از آن عبور می‌کند، بر عهده راه‌آهن است؛ طبیعتاً هر رقمی که برای نگهداری خطوط ریلی سالیانه هزینه می‌شود قسمتی از آن نیز شامل ناوگان مسافری است اما راه‌آهن بابت نگهداری این ۴۰ درصد ظرفیت مسافری، هیچ رقمی از ناوگان ریلی مسافری دریافت نمی‌کند.

صاحب‌محمدی با بیان اینکه تنها در موضوع نگهداری خطوط ریلی، شرکت راه‌آهن سالانه ۴۰ میلیارد تومان برای بخش مسافری هزینه می‌کند، گفت: در کل سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه‌های بخش مسافری است که راه‌آهن متحمل می‌شود، اما آنها را وصول نمی‌کند.

* در‌آمد سالانه ۴۶۰ میلیارد تومانی راه‌آهن از حمل بار

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با اشاره به اینکه اغلب درآمد راه‌آهن از محل حمل و نقل باری است، خاطرنشان کرد: حتی هزینه‌های بخش مسافری نیز از محل درآمدهای ناوگان باری کشور تأمین می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سالانه حدود ۴۶۰ میلیارد تومان از محل حمل و نقل ریلی بار درآمد داریم، اضافه کرد: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درآمد ـ هزینه‌ای است و از محل منابع داخلی خود هزینه‌های خود را تأمین می‌کند؛ یعنی همین درآمدهای ناشی از حمل بار برای پرداخت حقوق پرسنل، هزینه نگهداری ایستگاه‌ها و نگهداری خطوط و سایر هزینه‌های جاری صرف می‌شود.

* عدم دریافت حق دسترسی به شبکه ریلی از ناوگان مسافری

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به دریافت حق دسترسی از شبکه ریلی باری، گفت: این در حالی است که در راستای حمایت از حمل و نقل مسافری ریلی، هیچ رقمی بابت حق دسترسی از شبکه مسافری دریافت نمی‌شود.

* دریافت "ارزی" حق دسترسی از ناوگان باری خارجی

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دریافت حق دسترسی از ناوگان باری بین‌المللی، گفت: براساس موافقت‌نامه‌هایی که بین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی وجود دارد، تعرفه‌های حق دسترسی به شبکه‌های ریلی تنظیم شده و براساس ارز بین‌المللی منعقد می‌شود.

صاحب‌محمدی تصریح کرد: بدان دلیل که در بخش بین‌المللی براساس واحد ارزی مبادلات را انجام می‌دهیم، قیمت حق دسترسی به شبکه ریلی ایران، برای بارهای ترانزیتی نسبت به شرکت‌های ریلی داخلی بیشتر است.

* مشوق‌های راه‌‌‌آهن جذب بار بین‌المللی ترانزیتی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن ادامه داد: در راستای جذب بار بین‌المللی به خصوص ترانزیت، تعدیل‌هایی به صورت پلکانی بر قیمت‌های حق دسترسی اعمال می‌شود بدین صورت که هر چه بار بیشتر باشد قیمت‌های حق دسترسی کاهش یابد البته این مورد در خصوص ناوگان باری داخلی نیز اجرا می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم‌اکنون هر شرکت داخلی که مازاد بر ظرفیت سال قبل خود بتواند بار جابه‌جا کند، مشمول تخفیف خواهد شد.

* جابه‌جایی سالانه ۱٫۵ میلیون تن کالای ترانزیتی ریلی

مدیرعامل شرکت راه‌آهن ادامه داد: بخشی از درآمد ۴۵۰ میلیارد تومانی راه‌آهن از محل حمل بار، از محل جابه‌جایی ۱٫۵ میلیون تن کالای ترانزیت ریلی است.

 

    نظرات