وضعیت پروژه های نیمه تمام و در حال اجرای سرمایه گذاری بررسی شد

وضعیت پروژه های نیمه تمام و در حال اجرای سرمایه گذاری بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات