شهرداری و نیروی انتظامی برای کاهش سوانح رانندگی همراه می شوند

شهرداری و نیروی انتظامی برای کاهش سوانح رانندگی همراه می شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات