جزئیات روش‌های تامین اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن/مدیران کل راه و شهرسازی نسبت به تامین به موقع اراضی اهتمام داشته باشند

جزئیات روش‌های تامین اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن/مدیران کل راه و شهرسازی نسبت به تامین به موقع اراضی اهتمام داشته باشند

به گفته معاون مسکن و ساختمان روش‌های تامین اراضی در نهضت ملی مسکن شامل این موارد است: اراضی دولتی با کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرها اعم از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی که در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و یا ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن باید به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که در این خصوص، اراضی واقع در بافت‌فرسوده در اولویت قرار دارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات