آسیب شناسی و حفاظت از مصالح خشتی در بناهای تاریخی

آسیب شناسی و حفاظت از مصالح خشتی در بناهای تاریخی

http://www.bananews.ir/بنانیوز- ماهیت آسیب پذیر خشت در برابر عوامل جوی همچون باد، باران، تغییرات شدید اب و هوایی باعث می شود که بناهای خشتی بدون حفاظ همواره مورد فرسایش و تخریب قرار گیرند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در بررسی آسیب شناسی مصالح خشتی، جمع آوری اطلاعات پایه که تعریفی جامع از اوضاع محیطی منطقه ارائه می دهند، کمک زیادی به دسته بندی آسیب ها ، شناخت بهتر عوامل آسیب رسان و در نهایت ارائه ی راه حل های حفاظتی در بهبود صحیح این مصالح خواهند نمود.

از انطباق این اطلاعات با مشاهدات میدانی که بیشتر بر شکل و شدت آسیب ها تاکید دارند می توان مشخص کرد که پیدایش انواع مختلف آسیب، خصوصیات ساختاری مصالح در کنار عوامل محیطی چگونه و تا چه میزان نقش داشته اند.

مصالح بکار رفته در بافت های تاریخی و قدیمی ایران عمدتا از خشت می باشد و مسلما برای بهبود روش های ساخت این مصالح، آسیب شناسی، مطالعات میدانی، بررسی های محیطی کمک شایانی به شناختی همه جانبه از این مصالح در بهبود روش های ساخت و آینده ی این مصالح خواهد نمود.

مقاله آسیب شناسی و حفاظت از مصالح خشتی در بناهای تاریخی ارائه شده درچهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

نویسنده: [ ئاکو ویسی ] -کارشناس ارشد حفاظت و مرمت- مدرس گروه معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج

    نظرات