ادامه اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی/ادامه اجرای طرح توسعه اسکله‌های نفتی مجتمع بندری شهید رجایی/ تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

ادامه اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی/ادامه اجرای طرح توسعه اسکله‌های نفتی مجتمع بندری شهید رجایی/ تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

وزارت راه‌وشهرسازی همچنین گزارش داده است که تکمیل فاز اول طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار از دیگر اقداماتی می‌شود که سازمان بنادر و دریانوردی باید تا پایان سال جاری انجام دهد. همچنین ادامه احداث مرکز جستجو و نجات دریایی پسابندر، ادامه اجرای محوطه سازی ترمینال کانتینری و تاسیسات زیربنایی اراضی استحصالی ضلع شرقی بندر انزلی با پیشرفت فیزیکی ۴۸ درصد، ادامه احداث اسکله یک‌هزار تنی بندر اروندکنار، ادامه اجرای طرح توسعه بندر مسافری دریایی چمخاله و ادامه احداث هشت پست اسکله شناور مسافری و گردشگری بندر خرمشهر بخش دیگری از اقداماتی است که تا پایان سال انجام می‌شوند. ادامه احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین شامل (مرحله اول اجرایی-تکمیل بخش اول شامل معابر مجتمع بندری نگین، راه‌ها و تونل انرژی با پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصد، ادامه احداث انبار ۲ هزار مترمربع نگهداری کالا در بنادر چوئبده، اروندکنار، آبادان و دیوارچینی انبار هانگار آبادان، ‌ ادامه احداث اسکله شناور مسافری و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات