خانوارهای دارای ۲ معلول خانه دار می شوند

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور در ادامه افزود: در تفاهم نامه قبلی بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بهزیستی ساخت ۱۴هزار و ۳۲۲ واحد مسکن شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۰ واحد احداث شده و در اختیار خانوارهای دارای ۲ معلول قرار گرفت و بقیه واحدها در صورت تامین زمین، مساعدت بین بخشی دستگاه‌های اجرایی و آورده متقاضیان، در سال جاری عملیات اجرایی آنان شروع خواهد شد. مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور و مدیر حساب ۱۰۰ امام (ره) در بازدید از پروژه ۵۲ واحدی شیبان که توسط انجمن خیرین مسکن ساز خوزستان برای خانوارهای محروم و فاقد مسکن در حال ساخت است مسایل فنی و پیشرفت فیزیکی این پروژه را مورد بررسی قرار داد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات