بازدید ایمنی از مدارس شیراز آغاز شد

بازدید ایمنی از مدارس شیراز آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات