آیا موفقیت اقتصادی در گرو جمعیت زنان اقتصاددان است؟

آیا موفقیت اقتصادی در گرو جمعیت زنان اقتصاددان است؟

باوجود اینکه زنان بیشتر از مردان به دنبال تحصیل در دانشگاه هستند، اما در دو دهه گذشته نسبت زنان به مردان فارغ‌التحصیل در رشته اقتصاد کاهش یافته یا راکد مانده است و فقدان نمایندگی زنان در مقاطع کارشناسی اقتصاد می‌تواند به توصیه‌های سیاستی نامتعادل برای مسائل مهمی مانند تغییرات آب‌وهوایی منجر شود. همچنین، رشته اقتصاد در میان دانشجویان با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین و سایر اقلیت‌ها محبوبیت کمتری دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات