بافت های فرسوده نوسازی خواهند شد

برای برخی شهرستان‌ها مانند زاهدان و چابهار نیز این موضوع آغاز شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات