حریق یک مجتمع تجاری در شیراز مهار شد

حریق یک مجتمع تجاری در شیراز مهار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات