یک مدیر کل و دو سرپرست سازمان منصوب شد

یک مدیر کل و دو سرپرست سازمان منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات