ریل‌گذاری ۶۴ کیلومتر مسیر جدید ریلی در دولت سیزدهم

ریل‌گذاری ۶۴ کیلومتر مسیر جدید ریلی در دولت سیزدهم

راه و مسکن تهران- ایرنا- درحالی که میانگین ریل‌گذاری سالانه در کشور ۱۵۰ کیلومتر است، عملکرد دولت در صد روز گذشته منجر به ریل‌گذاری ۶۴ کیلومتر مسیر جدید در چندین استان کشور شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات