پیگیری خواسته های معلولان شاغل در مجموعه شهرداری شیراز

پیگیری خواسته های معلولان شاغل در مجموعه شهرداری شیراز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات