نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری با حضور شهردار ارومیه و اعضاء هیات برگزار شد

نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری با حضور دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه و اعضاء هیات برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ نشست هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری با حضور دکتر حسین مهدی زاده شهردار ارومیه و اعضاء هیات برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات