چالش‌های اجرای آموزش کارآفرینی در سیستم آموزش عالی ایران چیست؟

چالش‌های اجرای آموزش کارآفرینی در سیستم آموزش عالی ایران چیست؟

بر اساس نتایج یک پژوهش، کشور برای ارائه آموزش‌هایی در زمینه کارافرینی، با چالش‌هایی همچون نیازهای یادگیری دانش آموزان، برنامه درسی، شیوه آموزش، مدرسان کارافرینی، آموزش الکترونیکی کارافرینی و حمایت‌های مادی و معنوی دانش آموزان کارافرین روبرو است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

    منبع خبر

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا

    خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

      نظرات