گسترش روابط اقتصادی بین بندر امام خمینی (ره) و بندر بجایای الجزایر

گسترش روابط اقتصادی بین بندر امام خمینی (ره) و بندر بجایای الجزایر

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از گسترش روابط اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و بندر بجایای الجزایر به دنبال امضای تفاهم نامه ی خواهر خواندگی خبر داد .

به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان؛ ابراهیم ایدنی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در خصوص امضای تفاهم نامه ی خواهر خواندگی بین بندر امام خمینی(ره) و بندر بجایای الجزایر در سفر اخیر مقامات کشور الجزایر به ایران گفت : این تفاهم نامه به منظورگسترش روابط اقتصادی و در راستای تقویت و توسعه ی همکاریهای منطقه ای و بین المللی و به منظور ایجاد زمینه های لازم برای افزایش تردد بین بنادر دو کشور به امضاء رسیده است .

ابراهیم ایدنی در ادامه خاطر نشان کرد : به موجب این تفاهم نامه دو بندر توافق نمودند کلیه منابع و امکانات خود را برای دستیابی به اهدافی چون ؛ استفاده از ظرفیت های دو بندر ، هماهنگ ساختن فعالیتهای بندری و کشتیرانی تجاری ، توسعه ی تجارت دریایی بین دو بندر ، سرمایه گذاری در پروژه های بندری و دریایی ، همکاری بر اساس عمل متقابل و منافع مشترک در زمینه های آموزش فعالیتهای بندری و تکنولوژی و عملیات بندری ، حفاظت از محیط زیست دریایی و استاندارد نمودن شرایط نیروی کار در بندر، تبادل تجارب و تخصص در زمینه مهندسی سواحل و بنادر وایجاد بانکهای تخصصی اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات (IT ) به کار گیرند .

وی همچنین از تبادل اطلاعات در زمینه های جابه جایی کالا ، پروژه های زیر ساختی بندری و مطالعات مربوط به بازاریابی عمومی در مورد افزایش جابه جایی کالا در دو بندر بر اساس تفاهم نامه خواهر خواندگی بندر بجایای الجزایر و بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

    نظرات