۱۲۰ ثانیه ۱۷ آذر| از رشد ترانزیت در سه ماه نخست دولت سیزدهم در پایانه های مرزی تا انتقاد از محدودیت های آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران

۱۲۰ ثانیه ۱۷ آذر| از رشد ترانزیت در سه ماه نخست دولت سیزدهم در پایانه های مرزی تا انتقاد از محدودیت های آمریکا علیه حمل و نقل دریایی ایران

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات