شهردار شیراز از ساختمان اداری شهرداری منطقه سه بازدید کرد

شهردار شیراز از ساختمان اداری شهرداری منطقه سه بازدید کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات