ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل بهره‌برداری شد

ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل بهره‌برداری شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با تاکید رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی امروز ۱۷ آذرماه ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل مورد بهره‌برداری قرار گرفت..در مراسم بهره‌برداری از ساختمان صندوق توسعه حمل و نقل، سلیمانیان معاون توسعه منابع وزرات راه و شهرسازی، اعضا هیئت عامل دانش جعفری، محمدی و نظری حضور داشتند..همچنین از دیگر اعضای حاضر در مراسم بهره‌برداری از ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل، امیدی مدیر کل رفاه و‌پشتیبانی و جمعی از همکاران وزارت راه و شهرسازی بودند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات