شهردار شیراز با سفیر ایتالیا در ایران دیدار کردند

شهردار شیراز با سفیر ایتالیا در ایران دیدار کردند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات