بهره‌برداری از ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل

بهره‌برداری از ساختمان صندوق توسعه حمل‌ونقل

در مراسم بهره‌برداری از ساختمان صندوق توسعه حمل و نقل، سلیمانیان معاون توسعه منابع وزرات راه و شهرسازی، اعضای هیئت عامل دانش جعفری، ابراهیم محمدی و سبحان نظری حضور داشتند. این صندوق با سرمایه اولیه ده‌هزارمیلیارد ریال از منابع عمومی دولت و یکصد و نود هزار میلیارد ریال از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قراردارد و با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه‌وشهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امناء خود که متشکل از وزاری راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، با محوریت موارد ذیل فعالیت می‌کند: ۱- شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیات امناء و هیات عامل، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات