روش های نوین کاهش شدت لرزه ای در ساختمان

http://www.bananews.irروشهای متفاوتی برای کاهش نیروی لرزه ای وجود دارد که از جمله آن ها کاهش وزن سازه می باشد که این امر باعث کاهش نیروی لرزه ای وارد شده می گردد. یکی دیگر از این روش ها نصب جداگرها می باشد. جداگرها با افزایش جابجایی سازه و کاهش شتاب لرزه ای نیروی زلزله را کاهش می دهند همچنین نصب میراگرها می تواند همانند کمک فنرهای ماشین با اتلاف انرژی و افزایش شکل پذیری تکانه زلزله را کاهش می دهند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) یکی از روش کاهش وزن ساختمان در سازه های بتنی برداشتن کامل طبقات فوقانی ساختمان می باشد که همیشه باعث کاهش برش پایه نمی شود، زیرا باعث کاهش ارتفاع سازه شده که این امر تغییر در دوره نوسانی ساختمان می گردد و مهندسان حتماً باید به این نکته توجه کنند . جداگر در تراز پی و زیر ستون ها اجرا می گردد و باعث افزایش جابجایی سازه ها می گردد ، میراگرها همانند بادبند نصب می گردد و نباید مانعی برای حرکت آن ها در زلزله مانند دیوارهای صلب وجود نداشته باشد.

دراین مقاله روش های نوین کاهش شدت لرزه ای در ساختمان که در سومین همایش ملی عمران شهری ارائه گردیده است، سعی شده تا خوانندگان با موضوع آشنا و استانداردهای موجود در زمینه مطرح شود.

    نظرات