شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان

شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان

http://www.bananews.irبنانیوز- شهر به عنوان مجموعه ای از عوامل مختلف طبیعی و اجتماعی بایستی به گونه ای طراحی گردد تا پاسخگوی نیازهای همه شهروندان باشد افراد معلول از جمله نابینایان به عنوان یکی از اقشار جامعه به دلیل فقدان یا نقص در حس بینایی در ارتباط با محیط اطراف ودریافت اطلاعات محیطی به مشکلاتی مواجه هستند بدون تردید نابینایی معلولیت جدی است که محدودیت هایی را برای شخص به همراه دارد که درصورت فراهم بودن آموزشهای مختلف توان بخشی و امکانات شهری از جمله مدیریت و طراحی شهری مناسب در اکثر موارد از میزان محدودیت کاسته می شود .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مقاله شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان با هدف بررسی موانع فیزیکی موجود برای نابینایان و طراحی صحیح و رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط به فضای شهری سعی بر مطرح نمودن مشکلات موجود در شهر و بیان استانداردهایمناسب سازی در طراحی شهری و د رنهایت ارائه راهکار برای تسهیل دراین امر به نگارش درآمده است.

نتایج حاصل نشانگر آن است که طراحان شهری و معماری می توانند با تغییر در دیدگاه های خودودرک نیازهای معلولین از جمله نابینایان ونگاه مناسب به مسائل و مشکلات موجود طرحهای خود را به گونه ای ارایه نمایند که امکان زندگی روزمره مناسب و بهره مندی از امکانات موجود شهری برای نابینایان رادر کنار سایر شهروندان فراهم نمایند.

نویسنده: [ محمدامین خجسته قمری ] - کارشناس ارشد معماری

این مقاله در سومین همایش ملی عمران شهری ارائه گردیده است.

    نظرات