مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی با ۱۳۸ مقاله منتشر گردید

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی با ۱۳۸ مقاله منتشر گردید

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هواییدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۳۸ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۵۰ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی به شرح زیر می باشد:

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در ارزیابی تصادفات جاده ای مطالعه موردی: جاده دیواندره - سنندج
ارزیابی وضعیت ایمنی تونلهای راه بروش سلسله مراتبیAHP مطالعه موردی محور کرج - چالوس
رتبه بندی مولفه های موثر برایمنی جاده با روش PCA
ارزیابی پارامترهای موثربرتصادفات ترافیکی در محدوده ایستگاه های اتوبوس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
ارزیابی عملکرد انواع سرعتگیرهاو سرعتگاه ها در ارتقا ایمنی و افزایش آرام سازی ترافیک
ارایه یک مدل مفهومی جهت مدیریت نقاط حادثه خیز ترافیکی با استفاده از GIS
تحلیل اثرفاکتورهای علت تصادف و نوع وسیله نقلیه مقصربرتصادفات فوتی جاده ای با بکارگیری درخت تصمیم گیری رگرسیونی
مدلسازی سری زمانی مجروحین و متوفیات حوادث تصادفات جاده ای ایران با MA, AR, ARMAرویکردهای
استانداردها و معماری سیستمهای هوشمند حمل و نقل ITS در راستای کنترل ترافیک
اولویت بندی پارامترهای موثربرتصادفات جاده ای براساس مدلهای تصادفات
تاثیر فرم هندسی مسیر برایمنی راه های دوخطه کوهستانی
رابطه بین فرهنگ و توسعه تکنولوژی حمل و نقل و تاثیر ارتقا فرهنگ برکاهش تصادفات وسوانح جاده ای
بررسی وضعیت ایمنی جاده ای با استفاده از روش تلفیقیDELPHI و استاندارد آمریکاییMIL-STD-882c باتاکید برمدل مدیریتی چندعلتی ۴M مطالعه موردی - شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
شناسایی عوامل موثربروقوع تصادفات در بزرگراه های تهران
نرم افزاری برای همزمانی طراحی مولفه های افقی و قائم مسیر
مدل پیش بینی تصادف درتقاطعات با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکه عصبی
ارایه مدل بهینهسازی تعمیر و نگهداری شبکه راه با هدف افزایش ایمنی راه های برون شهری
بررسی تاثیر حضورگشتهای پلیس راه برتخلفات رانندگی با استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک
بررسی وضعیت سوانح ریلی با رویکرد مقایسه شاخصهای ایمنی در راه آهن کشورهای ایران و آمریکا و کانادا
ارایه مدل ارزیابی ریسک سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
بررسی اپیدمیولوژیک مقایسه وضعیت سوانح و حوادث در کودکان زیر۸ سال شهرستان خلیل آباد درطی سالهای ۸۹-۸۸
مرگهای ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری
تعیین قابلیت اعتماد سیستم ترمز قطار با استفاده ازدوروش تحلیلی و شبیه سازی مونت کارلو جهت کاهش سوانح ریلی
بررسی نقش اورژانس و بیمارستان درتصادفات جاده ای منجر به فوت استان زنجان
نقش عناصر اقلیمی درکاهش ایمنی شبکه حمل و نقل زمینی محور مورد مطالعه جاده سمنان - ساری
استفاده از سیستم بزرگراه خودکار در جهت افزایش ایمنی و کاهش تراکم
مدیریت بحران درحمل و نقل بررسی تصادفات عوارضی کرج - قزوین
کاهش آسیب های وارد به سرنشینان به کمک مدیریت نیرو و انرژی ناشی از تصادف در خودروهای سازه یکپارچه
تحلیل قابلیت اعتمادپابند وسلوتیپSKL14 با استفاده از روش مکانیک شکست تحت اثر بارهای خستگی
بررسی تاثیر داروهای مورد استفاده دربیماریهای شایع برایجاد اختلال درکیفیت رانندگی
بررسی روشهای صحیح شناسایی و الویت بندی نقاط حادثه خیز درجاده های برون شهری
بررسی علل وعوامل ایجادخستگی و خواب آلودگی دررانندگان و راه های پیشنهادی جهت کاهش تصادفات ناشی از آن مطالعه موردی استان زنجان
تحلیل سوانح صورت گرفته درشبکه راه های استان مرکزی
تحلیل آماری تصادفات برون شهری استان خوزستان
تشخیص و ردیابی وسایل نقلیه برای کنترل ترافیک هوشمند
کاهش آسیب های انسانی در تصادفات موتورسواران با استفاده از تجهیزات ایمنی نوین
اهمیت کاربرد سامانه GIS درکاهش تصادفات جاده ای و بهبودخدمات امدادو نجات
بررسی چالش استفاده رانندگان از تلفن همراه درحین رانندگی
تحلیل تصادفات جاده ای و بررسی عوامل موثربر آن با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی مطالعهموردی: حوزه ی استحفاظی پلیس راه کرمان
بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی در تحلیل و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی GIS
بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل سن و جنسیت بررفتار و منش رانندگی
کنترل تصادفات جاده ای کشور با استفاده از شبکه عصبی
بررسی و ارزیابی روشهای شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی مبتنی بر پردازش تصویر
مکانیابی پایگاه های امدادرسانی جاده ای با استفاده از مدل پوششی
بررسی مشخصات طرح هندسی دروضعیت تصادفات درتقاطعات میدانی دو خطه
طرحی جهت کاهش تلفات سوانح جاده ای یا ریلی با استفاده از استرین گیج ها
الگوریتم هوشمند حمل و نقل برای بدست آوردن پارامترهای ترافیک
AN APPROACH ON RISK ASSESSMENT METHODOLOGY OF TAKE-OFF AND LANDING AIRCRAFT ACCIDENTS INVOLVING NEW FACTORS
مقایسه مطالعات ارزیابی عملکرد تابلوهای سرعت مجاز متغیر VSL برنرخ تصادفات
طراحی سیستم هوشمند و خوکارهشدارتصادفات جاده ای
شناسایی و تحلیل عوامل موثربرایمنی عابرین پیاده مطالعه موردی: شبکه معابر رشت
کاهش احتمال بروز تصادفات درت قاطع های معابر شریانی با استفاده از تکنیکهای غیرمتعارف درکاهش نقاط برخورد
بررسی راه کارهای ممکن برای کاهش تصادفات ناشی از ترافیک و خستگی رانندگان
اصلاح مقادیر حداقل شعاع قوسهای سه بعدی درطرح هندسی راه با استفاده از شبیه ساز کامپیوتری Truck SIM
ارایه یک روش کارا جهت کنترل هوشمندترافیکبا استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر
امکان سنجی و طراحی مسیرهای ویژه موتورسیکلت درشهریزد و ارزیابی وضعیت معابربعد از ایجادخطوط ویژه با نرم افزار TransCAD
ساعت زیستی، خواب و حوادث جاده ای
ارزیابی عملکرد سیستمهای هوشمند در ایمنی راه های درون شهری
سیستم های اجتناب از برخوردCollision Avoidance Systems راه حلی برای کاهش خطاهای انسانی درتصادفات جاده ای
بررسی اپیدمیولوژیک ترومای ناشی از حوادث در مراجعین به اورژانس مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شهرستان خلیل آباد در سال ۱۳۸۹
الویت بندی سالهای ۱۳۸۸ -۱۳۸۴ به لحاظ تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت یا جرح در شهر اصفهان
بررسی و مقایسه کارایی آموزشگاه های تعلیم رانندگی شهرستان زنجان و شهرستانهای تابعه
ارزیابی و تحلیل های آماری متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی درشهر مشهد سال ۸۸و۸۹
نقش سرعت مجاز در آزاد راه های ایران و راه کارهایی درجهت کاهش تصادفات
عملکرد لایه ارتجاعی پلی اورتان درروسازیهای بتنی مترو برای مقابله با انتقال ارتعاشات
بررسی مشکلات پل تله زنگ و ارایه راهکارهای اصلاحی برای تقویت آن
شناسایی عوامل موثر درخروج از خط قطار
بررسی مولفه سن رانندگان و نقش آن در تغییر نرخ تصادفات جاده ای استان زنجان
تاثیر طراحی شهری درکاهش تصادفات مناطق مسکونی درمقیاس محله
ارایه مدل اولویت بندی اقدامات اجرایی جهت افزایش ایمنی موتورسواران درتهران برمبنای دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
تعیین عرض آزاد جانبی بهینه برای راه های دوخطه اصلی ایران
کاهش سوانح ریلی با استفاده ازمدیریت ریسک و روش دلفی
بررسی عوامل خطای انسانی دربروز سوانح هوایی
بررسی علل تصادفات جرحی و فوتی درمحور تربت حیدریه - مشهد دربازه زمانی ۱۳۷۳تا ۱۳۸۷ با تاکید برعوامل اقلیمی
نقش عامل محیط و جاده در بروز سوانح رانندگی و ضرورت شناخت نقاط پرسانحه
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی با گروه درمانی شناختی - رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی
نقش سیستم موقعیت یاب خودکار وسیله نقلیه AVL درافزایش ایمنی ترافیک و چگونگی توسعه آن درکشور
بررسی رابطه رفتاررانندگان و ایمنی ترافیک
تاثیر افزایش سرعت مجاز و کنترل سرعت در آزاد راه های ایران و راه کارهایی درجهت کاهش تصادفات
بررسی و تحلیل تصادفات یخزدگی در استان زنجان
بررسی علل و عواملتصادفات خستگی دراستان زنجان و پیشنهاد یک سیستم تشخیص خستگی و خواب آلودگی راننده براساس حالت چشم ها و برپایه یافتن مسیر چشم ها و تطبیق الگوی دینامیکی
تحلیل تصادفات وانت باردراستان زنجان
نقش مدیریت شهری درکاهش تصادفات شهری مطالعه موردی شهرکاشان
بررسی آمار حوادث و سوانح ده ساله اخیر راه آهن ایران
مقایسه سوانح ریلی ایران با کشورهای عضو UIC
دستگاه کنترل کلیه اعمال راننده بصورت هوشمند
نوجوان رفتارهای پرخطر وتصادف
مروری بر فناوریهای روسازی با اصطکاک بالا HFS
تصادفات جاده ای: تجارب جهانی چالشها و راهکارها
بررسی روشهای نظری تعیین و اولویت بندی اقدامات مربوط به کاهش تصادفات درمدیریتایمنی راه
ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثربر کاهشتصادفات جاده ای با تکنیک AHP
نقش تونل ذاکر سرخه دیزج در حمل و نقل جاده ای و کاهش تصادفات شمال غرب کشور
ارزیابی اثرگذاری تابلوهای حداکثر سرعتمجاز درکاهش تصادفات
تعامل جاذبه های هیجانی پیام با جنسیت و تاثیر آن برنگرش افراد نسبت بهرانندگان ایمن
ایمن سازی بهینهخاکریزهای کناری راه
کاربرد سیستمهای هوشمند حمل و نقل درمدیریت نگهداری زمستانی راه ها
علل و تکنیک های موثردرکاهش تصادفات جاده ای
بررسی کاربرد سیستمهای حمل و نقل هوشمنددر کنترل ترافیک و نقش کلیدی آن در توسعه پایدار
بررسی نقش مسیر دوچرخه دربهبود سیستم روشنایی جاده
نکات اجرایی درطراحی و پیاده کردن قوسهای کلوتوئید و لیمنسکات
شناسایی الگوهای سینوپتیکی یخبندان و بارش سنگین برف و کولاک موثربرتصادفاتجاده ای و سوانح ریلی و هوایی منطقه مورد مطالعه شمالغرب ایران
سیستمهای حمل و نقل هوشمند و نقش آندرکاهش تصادفات ازطریق گسترش حمل و نقل عمومی
تحلیل رفتار و عملکرد رانندگان مسن در تصادفات
تلفیق الگوریتم ژنتیک و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی حمل و نقل
تاثیر به کارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS دربهبود عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور
بررسی اثرات بافت درشت روسازی برنرخ تصادفات درجاده های دو خطه برون شهری
بررسی برخی از عوامل انسانی و نقش آن درتصادفات جاده ای مطالعهموردی استان سمنان
بررسی عوامل محیطی از جمله توپوگرافی باد، باران، و اثرات آن برتصادفات جاده ای مطالعه مورد استان سمنان
تحلیل هزینه - منفعت اقدامات کاهش ریسک سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی میزان تاثیر قوانین جدید راهنمایی و رانندگی درکاهش تصادفات جاده ای
بررسی علل و عوامل بروز تخلف اضافه تناژ در استان زنجان
سوانح جاده ای و رشد اقتصادی کشور
بررسی و آسیب شناسی سوانح هوایی
ارایه روشی ساده جهت افزایش ایمنی سبقت در راه های دوخطه
معرفی روش موجود برای نظارت برسلامتی ساختار هواپیما با استفاده از چندعاملی و شبکه حسگربی سیم
بررسی تصادفات وسایلنقلهی سنگین در محورهای استان خوزستان و ارایه راه کارهای مناسب جهت افزایش ایمنی این وسایل نقلیه
معرفی عوارض جاده ای و تاثیرات آن درکاهش تصادفات و مدیریت ترافیک
طراحی یک سامانه هوشمندمدیریت و هدایت پارکینگ و نقش آن درایمن سازی و افزایش ظرفیت جاده ای
نگاهی به وضعیت ایمنی عابران پیاده در ایران با رویکرد مقایسه سایرکشورهای جهان
بررسی اهمیت عابران پیاده و تاثیر سیستمهای هوشمند ترافیک برایمنی آنها درجاده های برون شهری
تاثیر ارگونومی طراحی خودرو درکاهش تصادفات
بررسی جایگاه جزایر ایمنی عابرپیاده در افزایش ایمنی معابرشهری
تحلیل ایمنی خودروها و تاثیر آن برمدیریت ترافیک
بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل محیطی و انسانی در ترافیک شهری با استفاده از شبکههای عصبی
رتبه بندی نمودن سطح توجه رانندگان نسبت به تابلوهای مهم راهنمایی ورانندگی
اثرمحلولهای یخ زدا برمقاومت کششی مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده و نقش آن در کاهش سوانحجاده ای
روش جدید تشخیص الگو برای سیستم هشداردهنده شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی
شناسایی و معرفی روشهای نوین و موثردرکاهش تصادفات جاده ای
کاربرد سیستم های خبره در کنترل ترافیک شهرهای بزرگ
تاثیر تجهیزات ایمنی درکاهش تصادفات جاده ای براساس مطالعات قبل و بعد محور مورد مطالعه: بابل - بندپی
سوانح هوایی، دلایل راه کارها
ارزیابی مقایسه ای ضوابط تعیین طولهای تداخلی بزرگ راه ها برمبنای آیین نامه هایارایه شده طرح هندسی راه
بررسی و تحلیل ظرفیت رمپهای ورودی وخروجی منتهی به آزاد راه ها با ارزیابی نقش روش کنترل رمپ درکاهش تصادفات و تراکم مسیر
بررسی برخی عوامل مهم وقوع تصادفات جاده ای در ایران با مقام نخست در تصادفات جهان
بررسی نقش کمبود عرض معابر در وقوع تصادفاتجاده ای استان زنجان
نقش سیستمهای حمل و نقل هوشمند درامنیت ملی
نقش ساماندهی و طراحی سکونتگاه های کنارجاده ای روستاها در تصادفات
استفاده نادرست وغیراصولی موتورسیکلت و نقش آن دربالا بردن آمار تصادفات

    نظرات