بیانیه هیأت داوران مسابقه معماری طراحی نمای برج هزاره سوم

بیانیه هیأت داوران مسابقه معماری طراحی نمای برج هزاره سوم

http://www.bananews.ir/هیأت داوران با حضور آقایان: مهندس ایرج کلانتری، مهندس حسین شیخ‌زین‌الدین، مهندس کامران صفامنش، دکتر مهدی حجت و دکتر رسول میرقادری در روز ۱ /۱۲/ ۹۰  در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تشکیل جلسه دادند و با توجه به طرح های رسیده و نیازهای سفارش دهنده طرح مسابقه و همچنین ضوابط اعلام شده به بررسی و انتخاب طرح ها نمودند.

در ابتدا هیأت داوران طرح ها و نوآوری هایی که می¬تواند در زمینه طراحی های ساختمان بکار گرفته شود مورد توجه و تقدیر قرار دادند با این امید که در آینده انشاءالله در امر طراحی و توسعه آموزش مفید واقع گردد.

سپس هیأت داوران با توجه به نیازهای اعلام شده مسابقه و توجه به عملکرد اعلام شده ساختمان که برج مسکونی است به انتخاب طرح های مناسب و قابل اجرا با توجه به هزینه ـ امکانات اجرایی ـ تطابق با سازه موجود  قابلیت نگهداری ـ سادگی و واقع گرا بودن اقدام نمودند و در رایزنی بعدی و توجه به نیاز اصلی مسابقه که جستجو برای طرح یک نما برای ساختمان مسکونی شرکت تعاونی مسکن آشیانه هلی کوپتر بود طرح هایی را که به نوعی پاسخگویی نیاز نبودند یا با معیارهای فوق الذکر هماهنگی کامل نداشتند از حلقه قضاوت در جهت ساخت کنار گذاردند و در نهایت پنج طرح جهت بازبینی نهایی مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از:

سعید سرایی، مولود جلالی فر، احسان صالحی فر، نیما میرزا محمدی، سعید فروغی.

و در مرحله بعد با توجه به مشترکات طرح های پنجگانه و توجه به معیارهای مورد نظر، طرح¬های شامل شرایط اول تا سوم بشرح زیر برگزیده شدند:

طرح برگزیده اول: سعید سرایی، طرح برگزیده دوم: مولود جلالی فر، طرح برگزیده سوم: به طور مشترک به: احسان صالحی فر و نیما میرزا محمدی.

هیأت داوران همچنین با توجه به امکان تغییر کاربری برج به کاربری غیر مسکونی جدا از طرح های منتخب مسکونی پنج طرح دیگر که به نوعی تناسب بیشتری با کاربری غیر مسکونی داشتند را در قالب توصیه برای سفارش دهنده طرح به شرح زیر انتخاب نمودند. که به ترتیب عبارتند از:

آذین شهریاری، احسان رئوف، فهیمه حاج فتحلعی ها، امیر محمد مهدی زاده سراج، امیر قاسم پور.

هیأت داوران امید دارند انتخاب طرح¬های فوق الذکر در جهت راهبرد و پیشبرد نیاز مسئولین طراحی و اجرای برج هزاره سوم مفید واقع گردد.

    نظرات