کشف و ضبط چندین حلقه مار غیربومی در شهرستان لنجان

کشف و ضبط چندین حلقه مار غیربومی در شهرستان لنجان

چندین حلقه مار غیربومی از متخلفی در شهرستان لنجان کشف و ضبط شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست لنجان، پیرو دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری مار توسط شخصی در فولادشهر، با دریافت حکم از مقام قضایی و با همکاری مأمورین نیروی انتظامی، نسبت به ورود به منزل وی اقدام و ضمن کشف و ضبط چندین حلقه مار، متخلف یاد شده به مراجع قضایی معرفی شد.

در این رابطه رئیس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان گفت؛ بر اساس ماده 7 قانون شکار و صید؛ خرید و فرو‌ش، تکثیر و پرو‌رش و صدو‌ر و و‌رو‌د حیوانات و‌حشی و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور و‌ارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرو‌رش یافته‌اند با کسب پرو‌انه و یا اجازه از سازمان مجاز می‌باشد .

فاطمه محمدی افزود؛ طبق ماده 10 این قانون؛ حمل، عرضه، فرو‌ش و صدو‌ر جانوران و‌حشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدو‌ن کسب پرو‌انه و یا مجوز از سازمان ممنوع است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات