سامانه نظارتی قانون هوای پاک راه اندازی می شود

سامانه نظارتی قانون هوای پاک راه اندازی می شود

قانون هوای پاک مهم ترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا بوده است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر وظایف اجرایی و نظارتی مختلف، مطابق با ماده 2 قانون مذکور، این سازمان، ناظر حسن اجرای قانون هوای پاک است .

به گزارش «پارما» از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست؛ در راستای ضرورت راه اندازی سامانه و تکلیف نظارتی، طی بازه زمانی 3 ساله از ابلاغ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های مرتبط با قانون مذکور کرد که همواره با چالش هایی از قبیل عدم پاسخگویی یا پاسخگویی ناقص و یا خارج از تکالیف همراه بود .

از سوی دیگر قانون هوای پاک، 11 آیین نامه اجرایی و هشت دستورالعمل آن مشتمل بر 174 تکلیف دستگاه در حوزه مسئولیت 21 دستگاه اجرایی، سازمان های مستقل و وابسته بوده است که پیگیری و نظارت بر اجرای تمامی تکالیف، خارج از ظرفیت سازمان است، لذا ضرورت تدوین سازکاری نوین جهت تقویت بعد نظارتی سازمان ملموس بوده است و به منظور مکانیزه کردن روند نظارت، طراحی و راه اندازی سامانه نظارتی قانون هوای پاک در دستور کار مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و همچنین با احصاء تکالیف استانی همزمان دی ماه امکان دسترسی ادارات کل استانی برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان ها ایجاد می شود .

گفتنی است از دستاوردهای این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- احصاء تمامی تکالیف و آگاهی دقیق و شفاف تمامی دستگاه های ملی و استانی مرتبط با قانون هوای پاک از تکالیف محوله خود
-
تعیین میزان تحقق تمامی مواد قانون هوای پاک به صورت کلی و به تفکیک دستگاه ها
-
تعیین میزان مشارکت دستگاه ها و سازمان ها در تحقق مفاد قانون هوای پاک
-
مشخص شدن نقاط ضعف و قوت در اجرایی شدن مواد قانون هوای پاک
-
تسریع در ارائه گزارشات به مقامات نظارتی، قضایی و مجلس
-
کاهش خطا در ارائه اطلاعات و گزارشات با توجه به خود اظهاری بودن مبنای ارزیابی
-
تسریع در پاسخگویی به مکاتبات سازمان از سوی دستگاههای مربوطه
-
بازتاب رسانه ای گسترده و تنویر افکار عمومی در خصوص نقش همه دستگاه ها در راستای بهبود کیفیت هوا
-
ایجاد حساسیت و اهتمام لازم جهت همکاری دستگاه های مرتبط با قانون هوای پاک در ساختار دولت
-
امکان ارزیابی و بازنگری سیاست های مدیریتی بهبود کیفیت هوا
-
ارائه گزارش عملکرد به دولت و مراجع ذیربط در قالب خوداظهاری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات